by kschwok

אנחנו עוזרים לייזמים, משפחות, נאמנים וחברות

קביעת מדיניות השקעות וניהול פיננסי

אפיון הצרכים הפיננסים האישיים ומיפוי מדויק של אפיקי ההשקעות הקיימים. ניתוח מאזן ההתחייבויות והנכסים ברשות המשפחה ובדיקת הסיכונים הרלוונטים.

בניית אסטרטגיית השקעות לטווח הקצר והארוך בהתאם לצורכי הלקוח ולמבנה ההון המשפחתי. ניתוח מעמיק וקביעת אסטרטגיית ההשקעות, בדיקת כדאיות כלכלית של אלטרנטיבות השקעה השונות בארץ ובחו"ל.

מתן התייחסות להיבטים המיסויים הרלוונטים.

כמו כן, תגובש מעטפת משפטית יעילה לניהול הנכסים הפיננסים של המשפחה, להסדרי העברת עושר בין-דורית ולהגנה משפטית בפני איומים חיצוניים.

בקרה וניהול סיכונים

בדיקת ביצועי הגורמים הפיננסים והעסקיים המספקים שירות ללקוח תוך דגש על ניהול סיכונים ושקיפות מול הלקוח בנוגע לרמת הסיכון הכוללת בתיק ההשקעות הכולל. מידי חודש, אנחנו עורכים בקרה של כלל הנכסים של לקוחותינו בארץ ובחו"ל. במסגרת בקרה זו, יבחנו ביצועי תיקי ההשקעות בהשוואה ליעדים שהוגדרו מראש (תשואות אך גם מדדי סיכון). בהתאם לאותן מסקנות, אנחנו מספקים המלצות לביצוע ההתאמות הנדרשת לניהול תיק ההשקעות.

ייצוג מול מוסדות פיננסים וגופים עסקיים

ההיכרות הקרובה עם בתי השקעות, הבנקים וגופי נדל"ן השונים בארץ ובחו"ל ובהבנת האינטרסים המניעים אותם, מאפשרת ללקוחותינו ליהנות מבחירה מיטבית של ספקי השירות ושל הכלים הפיננסים אשר ישולבו בתיק ההשקעות. בניגוד למרבית ספרי השירות, אין לנו ניגוד עניינים ומטרתנו הינה לייצג בצורה הטובה ביותר את האינטרסים של לקוחותינו.

הצגת נתונים באופן שקוף וברור

ירושות, הקמת נאמנויות ותכנון בין דורי

בשיתוף פעולה עם עורכי הדין וגופי נאמנויות מוכרים בארץ ובעולם, לווי במציאת פתרונות משפטיים בהתאם לצורכי הלקוח

מטרתנו כפמילי אופי להגן ההון שנצבר מפני תובעים, שותפים עסקיים או בני זוג לשעבר. אנחנו מסייעים ביצירת הסכמי ממון, צוואות, ירושות, ייפוי כח מתמשכים, הקמת קרן משפחתית למטרה מוגדרת עבור בן משפחה למשל בעל צרכים מיוחדים.

מיסוי

הפקת דוחות שוטפים מאוחדים והכנת נתונים לדוחות מס לרואי החשבון. לווי בנושא מיסוי בינלאומי ומניעת כפל מס.

© 2017 Lucid Investments Ltd. Terms of use