by kschwok

היתרונות של פמילי אופיס


בכל דרך לגאלית אפשרית, לקוחות רוצים להגן על ההון שהם צברו מפני בעלי חוב, תובעים, בעל או אישה לשעבר. פמילי אופיס מלווה את הלקוחות בתהליך של העברת ההון לדורות הבאים. המטרה של פמילי אופיס הינה לצפות מראש ולמצוא פתרונות להיבטים המשפחתיים, העסקיים והפיסקליים שעלולים להיווצר לאורך השנים. כלומר, גם אם המשפחה לא נושפת בעורפם של מקבלי ההחלטות במשפחה בזמן הנוכחי, חשוב שתהיה הבנה של הסיכונים האפשריים ושההחלטות השונות תתקבלנה מתוך ידע. לכן, היחסים הנרקמים בין המשפחה לפמילי אופיס הופכים להיות עם שנים יחסי אמון קרובים.

ניהול ההון המשפחתי, שימורו, הגדלתו והעברתו לדור הבא אינו מסתכם בניהול ההשקעות בלבד. ישנם אספקטים נוספים שיש לקחת בחשבון פרט לייעוץ הפיננסי ואשר משפיעים על ההחלטות השונות. אחד היתרונות הבולטים של פמילי אופיס הינו האינטגרציה של כלל הנתונים המתקבלים מכלל המומחים – ממנהלי הכספים, רו”ח, עו”ד השונים, מומחי המס, יועצי הביטוח ויועצים פנסיונים וכו’.

הנושא מורכב במיוחד כאשר קיימות מספר ישויות משפטיות שונות – חברות שונות (אקטיביות ופאסיביות), נאמנויות, פוליסות ביטוח וכו’. כלומר, בנוסף לניהול ההשקעות, פמילי אופיס עובד כתף לכתף עם אותם מומחים בתכנון, בניית והתאמת השירותים הנדרשים לצרכי המשפחה המשתנים לאורך השנים.

שילוב הכוחות של הפמילי אופיס עם אותם מומחים בארץ ובעולם יאפשרו לתכנן בצורה הטובה ביותר אירועים משמעותיים כגון:

  • תכנון מס לקראת אקזיט
  • מעבר למדינה חדשה
  • העברה לדור הבא (הסכמי ממון, צוואות, ייפוי כח מתמשך וכו’)
  • תכנון והקמת נאמנויות ו/או מבנים משפטיים אחרים על מנת להגן ממגוון סיכונים
  • תכנון פרישה וכו’.

הגישה ההוליסטית של פמילי אופיס, מאפשרת ליצור מנגנון בקרה על כלל המומחים על שמירת תיק ההשקעות לאור השינויים בצרכים, בשוק וברגולציה.


© 2017 Lucid Investments Ltd. Terms of use
Call Now ButtonCall Us