by kschwok

בנקאות פרטית לעשירי ישראל

היעדר ניגוד עינינים


אחד האלמנטים החשובים בתור פמילי אופיס הינו היעדר ניגוד אינטרסים מול הלקוחות שהוא מייצג.

בתור יועצים אובייקטיבים, לפמילי אופיס אין אינטרס כלכלי כלשהו בבחירת ספקי השירות על פני ספקי שירות אחרים. באותה צורה, פמילי אופיס לא יציע ללקוחותיו מוצרים פיננסים בגלל אינטרס כלכלי כלשהו. טובת הלקוח היא מה שעומד לנגד עיניו של פמילי אופיס אובייקטיבי ולכן הוא מקבל תגמול מלקוחותיו – לא מהבנקים, לא מבתי ההשקעות ולא ממנהלי הקרנות השונים איתם הוא עובד.
לחלופין, חלק מהפמילי אופיס מקבלים תקבול כספי מספקי השירות אך הם מעבירים בחזרה את התקבול הנ”ל ללקוח.

בשנים האחרונות, נעשה שימוש במונח פמילי אופיס גם כן על ידי בתי השקעות בוטיקים ומשווקי השקעות שונים אשר מנסים לפנות למשפחות אשר צברו הון פיננסי גבוה. לכן, הלקוחות מתקשים להבחין בין סוגי השירותים השונים הקיימים בתעשייה. חשוב לבדוק לפני ההתקשרות מול פמילי אופיס מהו המודל לפיו הוא מתוגמל על מנת להבין את היקף ההכנסות אשר יתקבלו בעקיפין מספקי השירות השונים.

מודל העבודה של שלנו בלוסיד השקעות פשוט – אין לנו “מוצרי בית”, כגון קרנות ותעודות סל, ואיננו משווקים קרנות זרות. דמי הניהול שלנו מתקבלים אך ורק מהלקוחות, כך שהשירות אובייקטיבי וללא ניגודי עניינים.


© 2017 Lucid Investments Ltd. Terms of use
Call Now ButtonCall Us